Modo inserir

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Click in the field to toggle the modes (except in the LibreOffice Basic IDE, where only the Insert mode is active). If the cursor is positioned in a text document, you may also use the Insert key (if available on your keyboard) to toggle the modes.

Modo

Resultado

INSERIR

O modo Inserir permite inserir texto na posición do cursor, que despraza cara á dereita o xa existente. O cursor ten a forma dunha liña vertical.

SOBRE

O modo Substituír substitúe o texto existente polo novo. O cursor ten a forma dunha liña vertical grosa.


Precisamos da súa axuda!