Zoom

Especifica o factor de zoom da visualización da páxina.

Click this field to open the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Precisamos da súa axuda!