Setting Indents, Margins, and Columns

Use o rato para definir as sangrías e marxes do parágrafo actual ou dos seleccionados.

If you split the page into columns, or the cursor is placed in a multiple-column frame, you can change the column width and the column spacing by dragging them on the ruler with the mouse.

Cando se selecciona un obxecto, imaxe ou debuxo vense os seus bordos na regra. Para modificalos, arrástreos na regra co rato.

Para modificar as sangrías do contido dunha cela sitúe o cursor sobre a cela e arrastre as sangrías co rato na regra. As liñas de límite da táboa modifícanse na regra ou arrastrándoas.

Icon

Estas iconas marcan a sangría esquerda da primeira liña do parágrafo (triángulo superior) e a das demais liñas do parágrafo (triángulo inferior).

Icon

A icona situada á dereita da regra marca a sangría dereita do parágrafo.

Tarefa

Procedemento

Definir sangría esquerda

Drag the bottom left mark to the right while pressing the mouse button.

Definir sangría esquerda da primeira liña

Drag the top left mark to the right while pressing the mouse button.

Definir sangría dereita

Drag the mark on the right to the left while pressing the mouse button.


tip

In order to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right.


note

As tabulacións definidas non se modifican ao sangrar un parágrafo. Se esas tabulacións terminan fóra das marxes do parágrafo deixan de mostrarse, mais seguen a existir.


Precisamos da súa axuda!