Aplicar filtro

Alterna entre a visualización filtrada e non-filtrada da táboa.

Icona

Aplicar filtro

The Apply Filter function retains form-based filters that have been set. You do not need to redefine them.

Precisamos da súa axuda!