Localizar rexistro

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Para acceder a esta orde...

icona Atopar rexistro nas barras Datos de táboa e Deseño de formulario.

Find Record Icon

Localizar rexistro


A busca realízase nos campos de datos da táboa actual ou, tratándose dun formulario, nos campos de datos da táboa a el ligada.

tip

The search described here is carried out by LibreOffice. If you want to use the SQL server to search in a database, then you should use the Form-based Filters icon on the Form bar.


A función de busca tamén está dispoñíbel para controis de táboa. Ao activar unha función de busca desde un control de táboa, pode buscar as columnas do control que se corresponden coas columnas da táboa ligada.

Buscar

Especifica o tipo de busca.

Texto:

Introduza na caixa o termo de busca ou seleccióneo na lista. O texto situado debaixo do cursor xa se copiou na caixa de combinación Texto. Teña en conta que non é posíbel procesar tabulacións e quebras de liña mentres se executa unha busca nun formulario.

Your search terms will be saved as long as the table or the form document is open. If you are running more than one search and you would like to repeat the search term, you can select a previously used search term from the combo box.

O contido do campo é NULO

Indica que se van localizar campos sen datos.

O contido do campo non é NULO

Indica que se van localizar campos con datos.

Onde buscar

Indica os campos para a busca.

Formulario

Indica o formulario lóxico en que desexa realizar a busca.

note

A caixa de combinación Formulario só está visíbel se o documento actual é un formulario con máis dun formulario lóxico. Non se mostra durante a busca en táboas ou consultas.


Os formularios poden conter múltiplos formularios lóxicos, que son compoñentes ligados de forma individual a unha táboa.

A caixa de combinación Formulario contén os nomes dos formularios lóxicos para os cales hai controis.

Todos os campos

Busca en todos os campos. A busca realízase en todos os campos da táboa ou, se se realiza nun formulario, en todos os campos do formulario lóxico (introducidos en Formulario). No caso dos controis de táboa, búscase en todas as columnas ligadas a un campo válido de táboa de base de datos.

Teña en conta que os campos do formulario lóxico actual non teñen que ser idénticos aos campos do formulario. Se o formulario contén campos que remiten a varias fontes de datos (ou sexa, varios formularios lóxicos), a opción Todos os campos só busca os campos ligados a fontes de datos do formulario.

Campo único

Busca nun campo de datos concreto.

Configuración

Define a configuración para controlar a busca.

Posición

Especifica a relación entre o termo de busca e o contido do campo. Están dispoñíbeis as seguintes opcións:

Position

Description

en calquera sitio do campo

Devolve os campos que conteñen o patrón de busca en calquera posición do campo.

inicio de campo

Devolve os campos que conteñen o patrón de busca no inicio do campo.

fin de campo

Devolve os campos que conteñen o patrón de busca na fin do campo.

campo completo

Devolve os campos en que o patrón de busca se corresponde exactamente co contido do campo.


note

Cando a caixa de verificación Expresión comodín está marcada, esta función non está dispoñíbel.


Aplicar formato de campo

Especifica que se teñen en conta os formatos de campo ao efectuar buscas no documento actual. Os formatos de campo son formatos visíbeis que se crean de acordo coas seguintes posibilidades:

  1. en modo deseño de táboa para as propiedades de campo,

  2. na visualización de fontes de datos por medio do formatado de columnas,

  3. en formularios por medio das propiedades de control.

Se marcou a caixa Aplicar formato de campo, a busca na visualización de fonte de datos da táboa ou formulario realízase empregando o formato que configurou nela. Se non a marcou, búscase empregando o formato gardado na base de datos.

Exemplo:

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

Aplicar formato de campo

Search pattern

activado

encóntrase "ago", mais non "8".

desactivado

encóntrase "8", mais non "Ago".


Recoméndase buscar sempre co formato de campo.

Ao buscar sen formato de campo poden xurdir algúns problemas que dependen da base de datos utilizada e que acontecen só con certos formatos internos predefinidos. Vexa os seguintes exemplos:

Resultados da busca

Causa

"5" returns "14:00:00" as a time.

Time fields are not defined for dBASE databases and must be simulated. To internally display the time "14:00:00", a "5" is necessary.

"00:00:00" returns all records of a standard date field.

A base de datos almacena internamente un valor de data por medio dun campo combinado de data/hora.

"45,79" non devolve "45,79", aínda que seleccione a opción campo completo en Posición.

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


In this case, standard formatting is formatting that refers to the internally stored data. It is not always visible to the user, especially if it is used for simulating data types (for example, time fields in dBASE databases). This depends on the database used and the individual data type. Searching with field formatting is appropriate if you only want to find what is actually shown. This includes fields of type Date, Time, Date/Time and Number/Double.

However, searching without Apply field format is appropriate for larger databases with no formatting issues, because it is faster.

If you are searching the values of check boxes, and Apply field format is on, then you will receive a "1" for marked check boxes, a "0" for unmarked check boxes, and an empty string for undefined (tristate) check boxes. If the search has been carried out with Apply field format set to off, you will see the language-dependent default values "TRUE" or "FALSE".

Se utiliza Aplicar formato de campo ao buscar en caixas de lista, o texto móstrase en caixas de lista. Se non utiliza Aplicar formato de campo, o contido correspóndese co formato de campo estándar.

Diferenciar maiúsculas de minúsculas

Especifica que durante a busca se teñan en conta as letras maiúsculas e minúsculas.

Buscar cara a atrás

Especifica que a busca se realiza na dirección inversa, do último rexistro cara ao primeiro.

Desde arriba / Desde abaixo

Reinicia a busca. As buscas cara a adiante recomezan no primeiro rexistro e as cara a atrás fano no último.

Expresión comodín

You can use the following wildcards:

Comodíns

Significado

Exemplo

?

para un único carácter arbitrario

"?onsel" devolve "ronsel"

"Ab?lleira" devolve, por exemplo, Abelleira e Abilleira

*

para ningún carácter ou calquera número de caracteres arbitrarios

"*-*" devolve "non-fumadores" e "xúridico-económicos"

"mux*a" devolve as entradas que comezan con "mux" e terminan con "a" (por exemplo, muxica, muxideira, muxidora)


If you want to search for the actual characters ? or *, precede them with a backslash: "\?" or "\*". However, this is only necessary when Wildcard expression is enabled. When the option is not enabled, the wildcard characters are processed like normal characters.

Expresión regular

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

As buscas con expresións regulares ofrecen máis opcións que as realizadas con comodíns. Os seguintes caracteres correspóndense cos utilizados en buscas con comodíns:

Busca con comodíns

Busca con expresións regulares

?

.

*

.*


Liña

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Largura carácter de xogo (só se idiomas asiáticos están habilitados)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

Soa como (xaponés) (só se idiomas asiáticos están habilitados)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Sets the search options for similar notation used in Japanese text.

Tratar como igual

Specifies the options to be treated as equal in a search.

Ignorar

Specifies the characters to be ignored.

Estado

A liña Estado mostra os rexistros que encontra a busca. Se a busca chega á fin (ou ao inicio) dunha táboa, continúa automaticamente no outro extremo.

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Search/Cancel

Se a busca conclúe correctamente, reálzase na táboa o campo correspondente. A busca continúa premendo de novo no botón Buscar e detense premendo en Cancelar.

Pechar

Pecha a caixa de diálogo. A configuración da última busca gárdase ata que peche LibreOffice.

É posíbel configurar diferentes opcións de busca para cada táboa ou formulario aberto. Ao pechar os documentos gárdanse só as opcións de busca do último documento que pechou.

Precisamos da súa axuda!