Inserir columnas da base de datos

Insire na posición do cursor os campos do rexistro marcado no documento. A icona só está visíbel se o documento é de texto ou unha folla de cálculo.

Icona

Datos para texto

Precisamos da súa axuda!