Exportar como PDF

Exports the current document directly as PDF. No settings dialog is shown.

Icona

Exportar como PDF

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

Precisamos da súa axuda!