Editar ficheiro

Use a icona Editar ficheiro para activar ou desactivar o modo edición.

Icona

Editar ficheiro

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

Precisamos da súa axuda!