Recargar

Substitúe o documento actual pola última versión gardada.

Perderanse os cambios efectuados despois da última gravación.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose File - Reload.

From toolbars:

Icon Reload

Reload


Precisamos da súa axuda!