Recargar

Substitúe o documento actual pola última versión gardada.

Perderanse os cambios efectuados despois da última gravación.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Reload.


Precisamos da súa axuda!