Activar/Desactivar viñetas

Atribúe viñetas aos parágrafos seleccionados ou elimínallas se as teñen.

Icona

Activar/Desactivar viñetas

Precisamos da súa axuda!