Baixa o parágrafo seleccionado un nivel dentro dunha xerarquía de numeración ou viñetas.

Icona

Axúdenos, por favor!