Aliñamento

Modifica o aliñamento dos obxectos seleccionados.

Icona

Aliñamento

Texto

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Texto

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Texto

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Texto

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Aliñar ao centro da vertical

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Texto

Aliñar verticalmente os bordos inferiores dos obxectos seleccionados. Se só un obxecto é seleccionado no Draw ou Impress, o bordo inferior do obxecto está vencellada coa marxe inferior da páxina.

Precisamos da súa axuda!