Mostrar grade

Specifies whether to display the grid.

Icon Display Grid

Mostrar grade

Precisamos da súa axuda!