Control Wizards

Especifica se o asistente debe iniciarse de forma automática ao inserir un novo control. Esta configuración aplícase a todos os documentos.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Form - Control Wizards.

From the tabbed interface:

Choose Form - Form Control Wizards.

Choose Tools - Form Control Wizards.

From toolbars:

Icon Wizard

Activar/Desactivar asistentes


Dispón de asistentes para inserir caixas de lista ou de combinación, elementos de táboa e caixas de grupo.

Precisamos da súa axuda!