Asistente de caixas de combinación: Campo de base de datos

Ao traballar con campos de combinación pode gardar o valor dun campo nunha base de datos ou exhibilo nun formulario.

Os valores de usuario introducidos no campo de combinación ou seleccionados na lista poden gardarse na táboa da base de datos a que se accede no formulario. Teña en conta que non é posíbel gardar valores noutra táboa. Se os valores non se gardan nunha base de datos, gárdanse só no formulario, o que resulta especialmente útil en formularios HTML, onde os valores introducidos ou seleccionados polo usuario deben atribuírse a un servidor.

Para acceder a esta orde...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


Desexa gardar o valor nun campo de base de datos?

Hai dúas opcións dispoñíbeis:

Si, desexo gardalo no seguinte campo

Specifies whether the user's entered or selected combination field value should be saved in a database field. Several database table fields are offered which can be accessed in the current form.

En Control - Propiedades, o campo seleccionado móstrase como entrada de Campo de datos, no separador Datos.

Campo de lista

Specifies the data field where the combination field value should be saved.

Non, desexo gardalo só no formulario

Specifies that the value of this combination field will not be written in the database and will only be saved in the form.

Precisamos da súa axuda!