Asistente de caixas de combinación / caixas de lista: Selección de campo

Select the data field specified in the table on the previous page, whose contents should be displayed in the list or combo box.

Para acceder a esta orde...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.


Campos dispoñíbeis

Mostra os campos de táboa escollidos na páxina anterior do asistente.

Mostrar campo

Especifica o campo cuxos datos deben mostrarse nas caixas de lista ou de combinación.

O nome de campo indicado aparece en Propiedades de control como elemento dunha instrución SQL no campo Contido da lista.

Precisamos da súa axuda!