Asistente de caixas de combinación / caixas de lista: Selección de táboa

Especifica a táboa, de entre as dispoñíbeis na base de datos, que contén o campo de datos cuxo contido debe mostrarse como entrada de lista.

Para acceder a esta orde...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.


Nas caixas de lista indícase unha táboa que pode ligarse á do formulario. A táboa ligada debe ter polo menos un campo en común coa táboa do formulario para poder estabelecerse unha referencia non ambigua.

Nas caixas de combinación debe existir unha relación entre a táboa do formulario e a táboa que contén os datos que van mostrarse na caixa de combinación.

Táboa

Seleccione no campo Táboa a táboa que contén o campo de datos cuxo contido se vai mostrar no campo de control.

A táboa indicada aparece en Propiedades de control como elemento dunha instrución SQL no campo Contido da lista.

Precisamos da súa axuda!