Explorador de formularios

Abre o Navegador de formularios. O Navegador de formularios mostra todos os formularios e subformularios do documento actual, cos respectivos controis.

Ao utilizar varios formularios o Explorador de formularios ofrece unha visión xeral, así como diversas funcións para editalos.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Form - Form Navigator.

From the tabbed interface:

Choose Form - Form Navigator.

Choose Tools - Form Navigator.

From toolbars:

Icon Form Navigator

Navegador de formularios


The Form Navigator contains a list of all created (logical) forms with the corresponding control fields. You can see whether a form contains control fields by the plus sign displayed before the entry. Click the plus sign to open the list of the form elements.

You can change how the different controls are arranged by dragging and dropping them in the Form Navigator. Select one or more controls and drag them into another form. Alternatively use +X or the context menu command Cut to move a control to the clipboard and +V or the command Insert to insert the control into another position.

Para editar o nome no Explorador de formularios, prema nel e introduza un novo ou utilice a orde correspondente do menú de contexto.

Se selecciona un control no Explorador de formularios, selecciónase no documento o elemento correspondente.

Se abre o menú de contexto dunha entrada seleccionada, o Explorador de formularios ofrece as seguintes funcións:

Novo

Engade novos elementos ao formulario. A función Engadir só pode seleccionarse se hai un formulario seleccionado no Explorador de formularios.

Formulario

Creates a new form in the document. To create a subform, add the new form under the desired parent form.

Control oculto

Creates a hidden control in the selected form that is not displayed on the screen. A hidden control serves to include data that is transmitted together with the form. It contains additional information or clarifying text that you can specify when creating the form through the Special Properties of the control. Select the entry of the hidden control in the Form Navigator and select the Properties command.

You can copy controls in the document through the clipboard (shortcut keys +C for copying and +V for inserting). You can copy hidden controls in the Form Navigator by using drag-and-drop while keeping the key pressed.

Drag and drop to copy controls within the same document or between documents. Open another form document and drag the hidden control from the Form Navigator into the Form Navigator of the target document. Click a visible control directly in the document, rest the mouse for a moment so that a copy of the control is added to the drag-and-drop clipboard, then drag the copy into the other document. If you want a copy in the same document, press while dragging.

Eliminar

Elimina a entrada seleccionada. Permite eliminar compoñentes individuais do formulario así como formularios enteiros premendo co rato.

Orde de tabulación

Ao seleccionar un formulario ábrese a caixa de diálogo Orde de tabulación, onde se definen os índices para enfocar os elementos de control por medio da tecla Tab.

Renomear

Renomea o obxecto seleccionado.

Propiedades

Abre a caixa de diálogo Propiedades da entrada seleccionada. Se está seleccionado un formulario, ábrese a caixa de diálogo Propiedades de formulario e, se se trata dun control, ábrese a caixa de diálogo Propiedades de control.

Abrir en modo deseño

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Precisamos da súa axuda!