Datos

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

Para acceder a esta orde...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

For forms with database links, the associated database is defined in the Form Properties. You will find the functions for this on the Data tab page.


A configuraci√≥n da lapela Datos depende do control. S√≥ se ven as opci√≥ns dispo√Ī√≠beis para o control e contexto actuais.
Est√°n dispo√Ī√≠beis os campos seguintes:

As cadeas baleiras te√Īen valor NULO

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

Database systems vary and they might handle a value NULL differently. Refer to documentations of the database that you are using.

Campo de datos

With database forms, you can link controls with the data fields.

Existen varias posibilidades:

 1. Primeiro caso: No formulario só hai unha táboa.

  Especifique en Campo de datos o campo da t√°boa da fonte de datos cuxo contido quere exhibir.

 2. Segundo caso: O control pertence a un subformulario creado por unha consulta SQL.

  Especifique en Campo de datos o campo da instrución SQL cuxo contido quere exhibir.

 1. Terceiro caso: Caixas de combinación

  No caso das caixas de combinación, o campo da táboa da fonte de datos en que se almacenan os valores introducidos ou seleccionados polo usuario especifícase en Campo de datos. Os valores exhibidos na lista da caixa de combinación baséanse na instrución SQL introducida en Contido da lista.

 2. Cuarto caso: Caixas de lista

  A t√°boa da fonte de datos non cont√©n os datos que se deben exhibir, sen√≥n outra t√°boa ligada a ela a trav√©s dun campo de datos com√ļn.

  Se quere que unha caixa de lista exhiba datos dunha t√°boa ligada √° t√°boa da fonte de datos actual, especifique en Campo de datos o campo da t√°boa da fonte de datos ao cal fai referencia o contido da caixa de lista. Tam√©n pode especificar o campo da base de datos que controla a visualizaci√≥n dos datos no formulario. Ese campo de datos ofrece unha ligaz√≥n a outra t√°boa se ambas as t√°boas poden ligarse a trav√©s dun campo de datos com√ļn no cal, xeralmente, se almacenan n√ļmeros de identificaci√≥n √ļnicos. A base de datos cuxo contido se exhibe no formulario especif√≠case en Contido da lista mediante unha instruci√≥n SQL.

As caixas de lista funcionan con referencias que poden efectuarse por medio de táboas ligadas utilizando instrucións SQL (cuarto caso) ou por medio de listas de valores:

Referencias a través de táboas ligadas (instrucións SQL)

Se desexa que unha caixa de lista exhiba datos dunha t√°boa de base de datos ligada √° t√°boa en que se basea o formulario a trav√©s dun campo de datos com√ļn, ten que especificar en Campo de datos o campo de ligaz√≥n da t√°boa de formulario.

A ligazón créase cunha instrución Select de SQL que se especifica en Tipo de contido da lista, no campo Contido da lista, se seleccionou "SQL" ou "SQL Nativo". Por exemplo, a táboa "Pedidos" está ligada ao control de formulario actual e na base de datos a táboa "Clientes" está ligada á táboa "Pedidos". Pode utilizar as instrucións SQL da seguinte maneira:

SELECT Nomedocliente, N¬ļcliente FROM Clientes,

onde "Nomedocliente" √© o campo de datos da t√°boa ligada "Clientes", e "N¬ļcliente" √© o campo da t√°boa "Clientes" ligado ao campo da t√°boa de formulario "Pedidos" especificado en Campo de datos.

Referencias a través de listas de valores

Nas caixas de lista pode utilizar listas de valores. As listas de valores son listas que definen valores referenciais. Deste modo, o control do formulario non exhibe directamente o contido dun campo de base de datos, senón os valores atribuídos na lista de valores.

Se traballa con valores referenciais dunha lista de valores, pode ver os valores atribu√≠dos, mais non o contido do campo de datos especificado no formulario en Campo de datos. Se escolle "Lista de valores" na lapela Datos, en Tipo de contido da lista, e atrib√ļe un valor referencial √°s entradas da lista vis√≠beis no formulario en Entradas de lista (na lapela Xeral), os valores referenciais comp√°ranse co contido dos datos do campo de datos especificado. Se un valor referencial se corresponde co contido dun campo de datos, as entradas da lista asociadas m√≥stranse no formulario.

Campo ligado

note

Se elimina o contido da cela Campo ligado no explorador de propiedades, o primeiro campo do conxunto de resultados √ļsase para exhibir e intercambiar datos.


Esta propiedade para caixas de lista define que campo de datos da t√°boa ligada debe visualizarse no formulario.

Se unha caixa de lista do formulario exhibe o contido dunha táboa ligada á táboa do formulario, defina no campo Tipo de contido da lista se a visualización está determinada por unha orde SQL ou se se accede á táboa (ligada). Coa propiedade Campo ligado, use un índice para especificar o campo de datos da consulta ou da táboa ao cal está ligado o campo de lista.

note

A propiedade Campo ligado apl√≠case a formularios usados para acceder a m√°is dunha t√°boa. Se o formulario se basea nunha √ļnica t√°boa, o campo que se mostra no formulario especif√≠case directamente en Campo de datos. No entanto, se desexa que a caixa de lista mostre datos dunha t√°boa ligada √° t√°boa actual a trav√©s dun campo de datos com√ļn, defina o campo de datos ligado mediante a propiedadeCampo ligado.


Se selecciona "SQL" en Tipo de contido da lista, a orde SQL determina o índice que se debe especificar. Se especifica, por exemplo, un orde SQL como "SELECT Campo1, Campo2 FROM Nomedatáboa" en Contido da lista, siga esta táboa:

Campo ligado

Ligazón

-1

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

O campo de base de datos "Campo1" lígase ao campo especificado en Campo de datos.

1

O campo de base de datos "Campo2" lígase ao campo especificado en Campo de datos.


Se selecciona "Táboa" en Tipo de contido da lista, a estrutura da táboa define o índice que se debe especificar. Se selecciona en Contido da lista, por exemplo, unha táboa de base de datos, siga esta táboa:

Campo ligado

Ligazón

-1

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

A 1ª columna da táboa lígase ao campo especificado en Campo de datos.

1

A 2ª columna da táboa lígase ao campo especificado en Campo de datos.

2

A 3ª columna da táboa lígase ao campo especificado en Campo de datos.


Cela ligada

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

Caixa de verificación con cela ligada

Acción

Resultado

Select the check box:

TRUE is entered into the linked cell.

Deselect the check box:

FALSE is entered into the linked cell.

Tri-state check box is set to "undetermined" state:

#NV is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Check box is selected.
If entered value is FALSE or 0: Check box is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

A caixa de verificación defínese co estado "indeterminado" se é unha caixa de estado triplo; se non, desmárcase.

Select the box. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Deselect the box. The Reference value box contains text:

Cópiase unha cadea baleira na cela.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Selecciónase a caixa de verificación.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Desmárcase a caixa de verificación.


Botón de opción con cela ligada

Acción

Resultado

Select the option button:

TRUE is entered into the linked cell.

Option button is deselected by selecting another option button:

FALSE is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Option button is selected.
If entered value is FALSE or 0: Option button is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Option button is deselected.

Click the option button. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Click another option button of the same group. The Reference value box contains text:

Cópiase unha cadea baleira na cela.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Selecciónase o botón de opción.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Límpase o botón de opción.


Caixa de texto con cela ligada

Acción

Resultado

Enter text into the text box:

Text is copied into the linked cell.

Clear the text box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number in the linked cell:

Text or number is copied into the text box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the text box.

Clear the linked cell:

Text box is cleared.


Campo numérico e campo formatado con cela ligada

Acción

Resultado

Enter a number into the field:

Number is copied into the linked cell.

Clear the field:

Value 0 is set in the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

Number is copied into the field.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Value 0 is set in the field.


Caixa de lista con cela ligada

As caixas de lista ofrecen soporte a dous tipos diferentes de ligazón. Consulte a propiedade "Contido da cela ligada".

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents.

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell.

Acción

Resultado

Select a single list item:

Se está ligado o contido, cópiase o texto do elemento na cela ligada.

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Enter a formula into the linked cell:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Clear the linked cell:

Deselect all items in the list box.

Change the contents of the list source range:

Os elementos da caixa de lista actualízanse de acordo co cambio preservándose a selección. Isto pode actualizar a cela ligada.


Caixa de combinación con cela ligada

Acción

Resultado

Enter text into the edit field of the combo box, or select an entry from the drop-down list:

Text is copied into the linked cell.

Clear the edit field of the combo box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number into the linked cell:

Text or number is copied into the edit field of the combo box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the edit field of the combo box.

Clear the linked cell:

Edit field of the combo box is cleared.

Change the contents of the list source range:

Os elementos da caixa de lista despregábel actualízanse de acordo co cambio. O campo de edición da caixa de combinación e a cela ligada non se modifican.


Contido da cela ligada

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents. Select "The selected entry".

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell. Select "Position of the selected entry".

Contido da lista

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

No caso de formularios de base de datos, a fonte de datos determina as entradas da caixa de combinaci√≥n ou de lista. Dependendo do tipo seleccionado, pode escoller entre diferentes fontes de datos en Contido da lista, se eses obxectos existen na base de datos. Aqu√≠ ofr√©cense os obxectos de base de datos dispo√Ī√≠beis do tipo seleccionado en Tipo de contido da lista. Se a visualizaci√≥n do control depende dunha instruci√≥n SQL, esta introd√ļcese aqu√≠.

Exemplos de instrucións SQL:

For list boxes, an SQL statement may have the following form:

SELECT campo1, campo2 FROM t√°boa,

"táboa" é a táboa cuxos datos se mostran na lista do control (táboa de lista). "campo1" é o campo de datos que define as entradas visíbeis no formulario; o seu contido móstrase na caixa de lista. "campo2" é o campo da táboa de lista ligado á táboa do formulario (táboa de valores) a través do campo especificado en Campo de datos cando se selecciona o valor 1 en Campo ligado.

For combo boxes, an SQL statement may take the following form:

SELECT DISTINCT campo FROM t√°boa,

"campo" é un campo de datos da táboa de lista "táboa" cuxo contido se mostra na lista da caixa de combinación.

Listas de valores para documentos HTML

No caso de formularios HTML, pode introducir unha lista de valores en Contido da lista. Seleccione a opción "Lista de valores" en Tipo de contido da lista. Os valores introducidos non serán visíbeis no formulario e utilizaranse para atribuír valores ás entradas visíbeis. As entradas realizadas en Contido da lista corresponden á etiqueta HTML <OPTION VALUE=...>.

Durante a transferencia de datos dunha entrada seleccionada nunha caixa de lista ou de combinaci√≥n, t√©√Īense en conta tanto a lista dos valores exhibidos no formulario, introducidos no separador Xeral, en Entradas da lista, como a lista de valores introducida no separador Datos, en Contido da lista. Se na posici√≥n seleccionada da lista de valores (<OPTION VALUE=...>) hai alg√ļn texto (non baleiro), este √© o que se transmite. En caso contrario, env√≠ase o texto exhibido no control (<OPTION>).

Se desexa engadir √° lista de valores unha cadea baleira, introduza o valor "$$$empty$$$" en Contido da lista na posici√≥n correspondente (te√Īa en conta as mai√ļsculas/min√ļsculas). LibreOffice interpreta esta entrada como unha cadea baleira e atrib√ļea √° respectiva entrada de lista.

A seguinte táboa mostra as conexións entre HTML, JavaScript e o campo Contido da lista de LibreOffice utilizando como exemplo a caixa de lista "ListBox1". Aquí, "Elemento" designa unha entrada de lista visíbel no formulario:

Etiqueta HTML

JavaScript

Entrada da lista de valores do control (Contido da lista)

Datos transmitidos

<OPTION>Elemento

Imposíbel

""

A entrada da lista visíbel ("ListBox1=Elemento")

<OPTION VALUE="Value">Elemento

ListBox1.options[0].value="Valor"

"Valor"

O valor atribuído á lista ("ListBox1=Valor")

<OPTION VALUE="">Elemento

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Unha cadea baleira ("ListBox1=")


Intervalo da cela de orixe

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

Proposta de filtro

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Tipo de contido da lista

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

A opción "Lista de valores" determina que aparezan no control as entradas introducidas no campo Entradas de lista da lapela Xeral. En formularios de bases de datos pode usar valores referenciais (consulte a sección Referencias a través de listas de valores).

Se o contido do control é lido a partir dunha base de datos, pode determinar o tipo de fonte de datos coas outras opcións. Por exemplo, pode escoller entre táboas e consultas.

Valor referencial (activado)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

Valores referenciais para formularios de base de datos

Reference values are useful if you design a web form and the information on the status of the control is to be transmitted to a server. If the control is clicked by the user, the corresponding reference value is sent to the server.

Por exemplo, se ten dous campos de control para as opci√≥ns "feminino" e "masculino" e atrib√ļe o valor referencial 1 para o campo "feminino" e o valor 2 para o "masculino", o valor 1 transm√≠tese ao servidor ao premer no campo "feminino" e o valor 2 ao premer en "masculino".

Valores referenciais para formularios de base de datos

No caso dos formularios de base de datos, pode caracterizar o estado das opcións ou caixas de verificación mediante o valor referencial e almacenalo na base de datos. Se ten tres opcións (por exemplo, "en proceso", "concluído" e "reenvío"), cos seus respectivos valores referenciais ("Porfacer", "Fin" e "Reenv"), eses valores aparecen na base de datos ao premer na opción correspondente.

Valor referencial (desactivado)

Check boxes and radio buttons in spreadsheets can be bound to cells in the current document. If the control is enabled, the value you enter in Reference value (on) is copied to the cell. If the control is disabled, the value from Reference value (off) is copied to the cell.

Precisamos da s√ļa axuda!