Suxestións especiais para controis de táboa

Pode definir un control de táboa para mostrar os rexistros como prefira. Por outras palabras, pode definir campos de datos para mostrar ou editar datos da mesma maneira que nun formulario de base de datos.

The following fields are possible in a table control: text, date, time and currency field, numeric field, pattern field, check box and combo box. In the case of combined date/time fields, two columns are created automatically.

O número de liñas seleccionadas, se hai, sitúase entre parénteses despois do número total de rexistros.

Para inserir unha columna no control de táboa, prema na súa cabeceira e abra o menú de contexto. Están dispoñíbeis as seguintes ordes:

Inserir columna

Abre un submenú para seleccionar un campo de datos e incorporalo no control de táboa.

Configure o control de táboa arrastrando e soltando. Abra o explorador da fonte de datos e arrastre os campos desexados ao inicio da columna do control de táboa. Crearase unha columna preconfigurada.

Substituír por

Abre un submenú para seleccionar un campo de datos que substitúa o campo de datos seleccionado no control de táboa.

Eliminar columna

Elimina a columna seleccionada.

Columna

Abre a caixa de diálogo de propiedades da columna seleccionada.

Ocultar columnas

Oculta a columna seleccionada. As súas propiedades non se modifican.

Mostrar columnas

Calls a submenu where you can select the columns to show again. To show only one column, click the column name. You see only the first 16 hidden columns. If there are more hidden columns, choose the More command to call the Show Columns dialog.

Máis

Abre a caixa de diálogo Mostrar columnas.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Todo

Click All if you want to show all columns.

Keyboard-only control of Table Controls

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

To enter the special keyboard-only edit mode for Table Controls:

The form document must be in Design mode.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Press Shift+F4 to select the first control. If the Table Control is not the first control, press Tab until it is selected.

  3. Press Enter to enter the edit mode. The handles are shown farther out from the control border.

  4. In the edit mode, you can open the edit mode context menu by pressing Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Press the Esc key to exit the edit mode.

Precisamos da súa axuda!