Menú de contexto dun campo de control

O menú de contexto dun campo de control presenta as seguintes ordes.

Substituír por

Abre un submenú que permite seleccionar un tipo de control para substituír o control seleccionado no documento. Adóptanse tantas propiedades como sexa posíbel.

Caixa de texto

O control seleccionado transfórmase nunha caixa de texto.

Botón

O control seleccionado transfórmase nun botón.

Campo de etiqueta

O control seleccionado transfórmase nunha etiqueta.

Caixa de lista

O control seleccionado transfórmase nunha caixa de lista.

Caixa de verificación

O control seleccionado transfórmase nunha caixa de verificación.

Botón de opción

O control seleccionado transfórmase nun botón de opción.

Caixa de combinación

O control seleccionado transfórmase nunha caixa de combinación.

Botón de imaxe

O control seleccionado transfórmase nun botón de imaxe.

Selección de ficheiros

O control seleccionado transfórmase nunha selección de ficheiros.

Campo de data

O control seleccionado transfórmase nun campo de datos.

Campo horario

O control seleccionado transfórmase nun campo horario.

Campo numérico

O control seleccionado transfórmase nun campo numérico.

Campo monetario

O control seleccionado transfórmase nun campo monetario.

Campo de patrón

O control seleccionado transfórmase nun campo de patrón.

Control de imaxe

O control seleccionado transfórmase nun control de imaxe.

Campo formatado

O control seleccionado transfórmase nun campo formatado.

Precisamos da súa axuda!