Controis de formulario

The Form Controls toolbar contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar to add controls to a form in a text, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Barras de ferramentas - Controis de formulario.

Icona da barra de ferramentas Inserir (pode que haxa que activar esta icona, inicialmente invisíbel):

Icona

Controis de formulario


Icona Nota

Os documentos de formularios XML (XForms) utilizan os mesmos controis.


Para crear formularios abra un documento de Writer e use a barra de ferramentas Controis de formulario para engadir e definir os controis do formulario. Se o desexa, ligue o formulario a unha base de datos, para así manipulala mediante os controis.

Se crea os formularios en documentos HTML poderá usalos para enviar datos pola internet.

Icona Nota

LibreOffice só exporta as propiedades de formulario admitidas pola versión de HTML á que se vai exportar. Para indicar a versión de HTML, escolla - Cargar/Gardar - Compatibilidade con HTML.


Para engadir un control a un documento

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Arrastre no documento para crear o control.

    To create a square control field, hold down the Shift key while you drag.

Icona Suxestión

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down the +Shift key down when you drag a column head.


Modificar un control

  1. Prema co botón dereito do rato no control e escolla Control. Ábrese unha caixa de diálogo onde pode definir as propiedades do control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. Pode arrastrar e soltar controis dun documento a outro, así como copialos e pegalos. Ao inserir un control doutro documento, LibreOffice analiza a fonte de datos, o tipo de contido e as propiedades do contido do control para que encaixe na estrutura lóxica do documento de destino. Por exemplo, un control que mostre o contido dunha axenda de enderezos continuará a facelo tras copialo a outro documento. Pode ver estas propiedades na lapela Datos situado na caixa de diálogo Propiedades de formulario.

Seleccionar

Icona

Esta icona activa ou desactiva o modo selección do apuntador do rato. O modo selección úsase para seleccionar os controis do formulario actual.

Activar/Desactivar modo deseño

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icona

Activar/Desactivar modo de deseño

Propiedades de control

Abre unha caixa de diálogo que permite editar as propiedades dun control seleccionado.

Icona

Control

Propiedades de formulario

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icona

Formulario

Caixa de verificación

Icona

Crea caixas de verificación. Estas caixas permítenlle activar ou desactivar funcións no formulario.

Caixa de texto

Icona

Crea unha caixa de texto. As caixas de texto son campos en que o usuario pode introducir texto. As caixas de texto dos formularios exhiben datos ou permiten introducir unha nova entrada de datos.

Campo formatado

Icona

Crea un campo formatado. O campo formatado consiste nunha caixa de texto onde se pode definir a maneira de formatar as entradas e saídas e que valores de limitación aplicar.

Os campos formatados teñen propiedades especiais de control (escolla Formato - Control).

Botón de ordes

Icona

Crea un botón de ordes. Esta función pode utilizarse para executar a orde dun evento definido como, por exemplo, o feito de premer no rato.

Pode aplicar texto e imaxes a eses botóns.

Botón de opción

Icona

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Caixa de lista

Icona

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Caixa de combinación

Icona

Crea unha caixa de combinación. As caixas de combinación son caixas de lista de liña única con listas despregábeis onde os usuarios escollen unha opción. Atribuíndo a propiedade "só de lectura" á caixa de combinación os usuarios só poden introducir as entradas da lista. Se o formulario está ligado a unha base de datos e a conexión está activa, o asistente de caixas de combinación aparece automaticamente tras inserir a caixa de combinación no documento.

Campo de etiqueta

Icona

Crea un campo para a visualización de texto. Estas etiquetas úsanse só para visualizar texto predefinido. Nestes campos non se poden facer entradas.

Máis controis

Abre a barra de ferramentas Máis Controis.

Deseño de formulario

Abre a barra de ferramentas Deseño de formulario.

Activar/Desactivar asistentes

Icona

Activa e desactiva os asistentes automáticos de controis de formulario.

Estes asistentes axudan a introducir as propiedades das caixas de lista, de controis de táboas e doutros controis.

Ordes do menú de contexto

Axúdenos, por favor!