Engadir / Editar

Engade un novo elemento ou edita o elemento seleccionado na XForms Datos Navigator. Os produtos poden ser elementos, atributos, envíos ou enlaces.

LibreOffice inserts a new item directly after the currently selected item in the Data Navigator. A new attribute is added to the currently selected element.

Nome

Introduza o nome do elemento.

Icona Nota

Os nomes dos atributos deben exclusivos dentro do mesmo grupo.


Valor predefinido

Insire un valor predeterminado para o elemento seleccionado.

Configuración

Especifica as propiedades do elemento seleccionado.

Tipo de datos

Seleccione o tipo de datos para o elemento seleccionado.

Necesario

Especifica se o elemento debe ser incluído no XForm.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Relevante

Declara o elemento como relevante.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Restrición

Declara o elemento como unha restricción.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can specify the constraint condition.

Só de lectura

Declara o elemento só de lectura.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Calculate

Declara que o elemento é calculado.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter the calculation.

Precisamos da súa axuda!