Navegador de datos

Especifica a estrutura de datos do documento XForms actuais.

Nome do modelo

Selecciona o modelo XForms que desexa usar.

Modelos

Engade, renomear e eliminar modelos XForms.

Engadir

Abre a caixa de diálogo Engadir modelo onde podes engadir un modelo XForm.

A actualización dos modelos de datos cambia o estado de modificación do documento

When enabled, the document status will be set to "modified" when you change any form control that is bound to any data in the model. When not enabled, such a change does not set the document status to "modified".

Eliminar

Exclúe o modelo XForm seleccionado. Non pode borrar o último modelo.

Renomear

Redenomina o modelo Xform seleccionado

Mostrar detalles

Cambia a visualización para mostrar ou ocultar detalles.

Instancia

Lists the items that belong to the current instance.

Envíos

Lists the submissions.

Ligazóns

Lists the bindings for the XForm.

Instancias

Este botón ten submenús para engadir, editar ou eliminar instancias.

Engadir

Abre un diálogo onde pode engadir unha nova instancia.

Editar

Abre un diálogo onde pode modificar a instancia actual.

Eliminar

Exclúe a instancia actual. Non pode eliminar a última instancia.

Mostrar tipos de datos

Cambia a visualización para mostrar máis ou menos detalles.

Engadir

Abre unha caixa de diálogo para engadir un novo elemento (elemento, atributo, envío ou conexión) como un subitem do elemento actual.

Editar

Abre un diálogo para editar o elemento seleccionado (elemento, atributo, envío ou conexión).

Eliminar

Exclúe o elemento seleccionado (elemento, atributo, envío ou conexión).

Precisamos da súa axuda!