Advertencia de seguranza

Cando abrir un documento que contén unha macro non asinada ou unha macro asinada dunha fonte descoñecida, a Aviso de seguranza de diálogo abre.

Enable or disable the macros. Choose LibreOffice - Security in the Options dialog box to set the options.

Ver sinatura

Opens a dialog where you can view the signature.

Confiar sempre en macros desta fonte

Adds the current macro source to the list of trusted sources.

Activar macros

Allows macros in the document to run.

Desactivar macros

Does not allow macros in the document to run.

Precisamos da súa axuda!