Texto

Embed document fonts in the current file.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Properties - Font tab.


Incorporar tipos de letra

Mark this box to embed document fonts into the document file, for portability between different computer systems. The document with embedded fonts has a larger size and the fonts are used on the target computer for better rendering of the document layout.

Considere a posibilidade de incorporar tipos de letra cando un documento empregue tipos de letra raros ou personalizados que non estean normalmente dispoñíbeis noutros computadores.

warning

As licenzas dos tipos de letra restrinxen a incoporación de tipos de letra aos documentos. Os ficheiros de tipos de letra conteñen bandeiras que indican se e como se poden incorporar ao ficheiro dun documento. O LibreOffice analiza estas bandeiras e determina se e como se poden incorporar a un ficheiro de documento e, ao abrir un documento que conteña tipos de letra incorporados, tamén examina estas bandeiras para determinar se e como se pode visualizar ou editar o documento.


Precisamos da súa axuda!