Liñas guía

Especifica as opcións de visualización para liñas de encaixe.

Para acceder a esta orde...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Presentar as liñas guía

Mostra ou oculta guías que se poden empregar para aliñar obxectos nunha páxina.

Axustar respecto das liñas guía

Para copiar un diálogo ou un módulo, manteña presionada a tecla mentres realiza arrastrar e soltar.

Liñas guía á fronte

Mostra as liñas de encaixe diante dos obxectos na diapositiva ou da páxina.

Precisamos da súa axuda!