Grade

Define as propiedades dunha reixa de visualización.

Para acceder a esta orde...

Choose View - Grid and Helplines.


Mostrar grade

Mostra ou oculta liñas de grade que se poden usar para aliñar obxectos, por exemplo, imaxes, nunha páxina.

Axustar á grade

Para copiar un diálogo ou un módulo, manteña presionada a tecla mentres realiza arrastrar e soltar.

Grade para adiante

Mostra as liñas de grade diante dos obxectos na diapositiva ou da páxina.

Define a cor de reixa en - LibreOffice - Aparencia.

Precisamos da súa axuda!