Ver tamén Sinaturas dixitais.

Engade e elimina sinaturas dixitais e ao seu documento. Tamén pode usar a caixa de diálogo para amosar certificados.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.


Sobre as sinaturas dixitais

You must save a file before you can apply a digital signature to the file.

You must save a file in OpenDocument format or OOXML format or export to PDF before you can apply an X509 digital signature to the file. You must save a file in OpenDocument format and have GnuPG installed on your system before you can apply an OpenPGP digital signature to the file.

The signature will be a XAdES signature for ODF and OOXML, PAdES signature for PDF.

Lista

Lista as sinaturas dixitais para o documento actual.

A icona Asinado icona indica unha sinatura dixital válida,mentres que o punto de exclamación  icona indica unha sinatura dixital válida.

Ver tamén Sinaturas dixitais.

Ver certificado

Abre o Ver certificado diálogo.

Gardar documentos

Abre o Seleccionar certificado diálogo.

Eliminar

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Start Certificate Manager

Opens the installed certificate manager of your system.

Precisamos da súa axuda!