Ver tamén Sinaturas dixitais.

Engade e elimina sinaturas dixitais e ao seu documento. Tamén pode usar a caixa de diálogo para amosar certificados.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Double-click or right-click the Signature field on the Status bar.


Sobre as sinaturas dixitais

Lista

Lista as sinaturas dixitais para o documento actual.

A icona Asinado icona indica unha sinatura dixital válida,mentres que o punto de exclamación  icona indica unha sinatura dixital válida.

Ver tamén Sinaturas dixitais.

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Ver certificado

Abre o Ver certificado diálogo.

Gardar documentos

Abre o Seleccionar certificado diálogo.

Eliminar

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Precisamos da súa axuda!