Ver tamén Sinaturas dixitais.

Engade e elimina sinaturas dixitais e ao seu documento. Tamén pode usar a caixa de diálogo para amosar certificados.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Double-click or right-click the Signature field on the Status bar.


Sobre as sinaturas dixitais

Lista

Lista as sinaturas dixitais para o documento actual.

A icona Asinado icona indica unha sinatura dixital válida,mentres que o punto de exclamación  icona indica unha sinatura dixital válida.

Ver tamén Sinaturas dixitais.

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Ver certificado

Abre o Ver certificado diálogo.

Gardar documentos

Abre o Seleccionar certificado diálogo.

Eliminar

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Start Certificate Manager

Opens the installed certificate manager of your system.

Precisamos da súa axuda!