Editar dicionario personalizado

Engadir e eliminar entradas que se usan para o Conversión Hangul/Hanja .

Libro

. Seleccione o dicionario definido polo usuario que desexa editar

Orixinal

Seleccione a entrada no dicionario actual que desexe editar. Se quere, tamén se pode escribir unha nova entrada nesta caixa. Para mover a partir da caixa orixinal para a primeira caixa de texto no área de Suxestións, prema en Intro.

Suxestións (máx. 8)

Introduza unha substitución suxerida para a entrada que está seleccionada na caixa de texto orixinal. A palabra de substitución pode conter un máximo de oito caracteres.

Novo

. Engade a definición de substitución actual ao dicionario

Eliminar

. Exclúe a entrada seleccionada

Precisamos da súa axuda!