saída do filtro XML

Lists the test results of an XML filter.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ferramentas - Configuración de filtros XML.


Os resultados da proba dunha importación ou exportación de estilo XSLT se amosan na xanela saída do filtro XML . Se quere, tamén se pode validar a saída do filtro.

Validar

Validates the contents of the XML Filter output window.

A xanela divídese en dúas áreas e os resultados da validación exhíbense na área inferior.

Please support us!