Xeral

Introduza ou edite detalles dunha filtro XML .

Para acceder a esta orde...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


Nome do filtro

Introduza o nome que desexe ver na caixa de lista da caixa de diálogo Configuración do filtro XML . Ten que escribir un nome exclusivo.

Aplicativo

Seleccione a aplicación que quere empregar co filtro.

Nome do tipo de ficheiro

Introduza o nome que quere amosar o Tipo de Ficheiro caixa de diálogo de ficheiro. Ten que escribir un nome exclusivo . Para filtros de importación, o nome aparece na Tipo de ficheiro caixa de Abrir diálogos. Para filtros de exportación, o nome aparece na Formato de ficheiro caixa de Exportar diálogos.

Extensión do ficheiro

Introduza a extensión do ficheiro para utilizar cando abrir un ficheiro sen especificar un filtro. LibreOffice usa a extensión do ficheiro para determinar o filtro a usar.

Comentarios

Introduza un comentario (opcional).

Precisamos da súa axuda!