Desagrupar

Atribúe ou edita as teclas de atallo por US LibreOffice comandos, ou LibreOffice macros básicas.

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


You can assign or edit shortcut keys for the current application or for all LibreOffice applications. To assign a key for all applications, choose the LibreOffice radio button in the top right corner.

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Modify.

If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list. It is possible to assign the same function to more than one key.

A shortcut key assigned to a particular application overrides the shortcut key setting made in LibreOffice for all applications.

note

Non atribúa teclas de atallo que xa estea a usar o seu sistema operativo.


Teclas de atallo

Lists the shortcut keys and the associated commands.

Funcións

Lista as categorías de función e as funcións de LibreOffice a que se poden atribuír teclas de atallo.

Categoría

Lists the available function categories. To assign shortcuts to Styles, open the "Styles" category.

Función

Lists functions that can be assigned to a shortcut key.

Teclas

Mostra as teclas de atallo que son asignados á función seleccionada.

LibreOffice

Mostra as teclas de atallo que son comúns a todos os LibreOffice aplicacións.

Mostra as teclas de atallo para a aplicación actual de LibreOffice.

Modificar

Atribúe a combinación de teclas seleccionada na lista Teclas de atallo para o comando seleccionado na Función lista.

Delete

Elimina os elementos seleccionados sen solicitar unha confirmación.

Cargar

Substitúe a configuración de atallo de teclado cun que foi gardado anteriormente.

Gardar

Garda a configuración de atallos de teclado actual, de modo que pode cargalo máis tarde.

Restabelecer

Restabelece os valores modificados aos valores predefinidos.

Precisamos da súa axuda!