Menú novo

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Add.


Nome do menú

Introduza un nome para o menú. Para especificar unha letra no nome dunha tecla de atallo, escriba un til (~) antes da letra.

Posición de menú

Move o elemento de menú seleccionado unha posición ou unha posición abaixo no menú cando fai clic nos botóns de frecha.

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands.

tip

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Precisamos da súa axuda!