Organizar Macros

Abre un submenú con enlaces a diálogos onde podes organizar as macros e scripts.

Basic do LibreOffice

Abre un diálogo onde pode organizar LibreOffice macros básicas.

JavaScript

Opens a dialog where you can organize Javascript scripts.

BeanShell

Opens a dialog where you can organize Java scripts.

Python

Opens a dialog where you can run Python scripts.

Precisamos da súa axuda!