Gardar como

Permite gravar, organizar e editar macros.

Desagrupar

Grava unha nova macro.Só dispoñible, se macro recurso de gravación está activado en - LibreOffice - Avanzado.

Run Macro

Opens the Macro Selector dialog where you can start a macro.

Edit Macros

Abre a caixa de diálogo Macro, naque se poden crear, editar, organizar e executar macros no Basic de LibreOffice.

Organizar Macros

Abre un submenú con enlaces a diálogos onde podes organizar as macros e scripts.

Ver tamén Sinaturas dixitais.

Engade e elimina sinaturas dixitais para e das súas macros. Tamén pode usar a caixa de diálogo para amosar certificados.

Organize Dialogs

Abre a páxina guía Caixas de diálogo do Organizador de macros.

Configuración do filtro XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Precisamos da súa axuda!