Gardar como

Permite gravar, organizar e editar macros.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Tools - Macros.


Desagrupar

Records a new macro.

Run Macro

Selects the Basic macro to run. Locate the macro by selecting the container, library, module and macro name.

Edit Macros

Abre a caixa de diálogo Macro, naque se poden crear, editar, organizar e executar macros no Basic de LibreOffice.

Organizar Macros

Abre un submenú con enlaces a diálogos onde podes organizar as macros e scripts.

Ver tamén Sinaturas dixitais.

Engade e elimina sinaturas dixitais para e das súas macros. Tamén pode usar a caixa de diálogo para amosar certificados.

Organize Dialogs

Abre a páxina guía Caixas de diálogo do Organizador de macros.

Precisamos da súa axuda!