Gardar como

Permite gravar, organizar e editar macros.

Desagrupar

Grava unha nova macro.Só dispoñible, se macro recurso de gravación está activado en - LibreOffice - Avanzado.

Gardar como

Abre un diálogo onde pode iniciar unha macro.

Organizar Macros

Abre un submenú con enlaces a diálogos onde podes organizar as macros e scripts.

Ver tamén Sinaturas dixitais.

Engade e elimina sinaturas dixitais para e das súas macros. Tamén pode usar a caixa de diálogo para amosar certificados.

Gardar como

Abre a páxina guía Caixas de diálogo do Organizador de macros.

Axúdenos, por favor!