LibreOffice Basic Macros

. Abre un diálogo para organizar macros

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Nome de macro

Mostra o nome da macro seleccionada. Para crear ou modificar o nome dunha macro, introduza un nome aquí.

Macro de / Gardar macro en

Mostra as bibliotecas e módulos nos cales pode abrir ou gardar as súas macros. Para gardar unha macro cun documento específico, abra o documento e, a continuación, abra esta caixa de diálogo.

Executar / Gardar

Runs or saves the current macro.

Atribuír

Abre o Personalizar de diálogo, onde pode atribuír a macro seleccionada a un comando de menú, unha barra de ferramentas, ou un evento.

Editar

Inicia o [officename] editor Básico $ e abre a macro seleccionada ou diálogo para edición.

Novo / Eliminar

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Nova biblioteca

Garda a macro gravada nunha nova biblioteca.

Novo módulo

Garda a macro gravada nun novo módulo.

Organizer

Abre a caixa de diálogo Organizador de diálogos, onde pode engadir, editar ou eliminar calquera módulo, caixa de diálogo ou biblioteca de macro existente.

Precisamos da súa axuda!