Customize

Configura as opcións de formatado das listas con viñetas e numeración. Se o desexa, pode aplicar o formatado a niveis individuais da xerarquía.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Bullets and Numbering.


Seleccione o(s) nivel/is que desexe modificar e especifique o formatado que lles será aplicado.

Nivel

Seleccione o nivel (s) que quere establecer as opcións de formato. O nivel seleccionado é destacado na visualización.

Number

Numeración

Seleccione un estilo de numeración para os niveis seleccionados.

Selección

Descrición

1, 2, 3, ...

Numeros arábicos

A, B, C, ...

Letras maiúsculas

a, b, c, ...

Letras minúsculas

I, II, III, ...

Numeros romanos (maiúsculas)

i, ii, iii, ...

Numeros romanos (minúsculas)

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Numeración alfabética con letras maiúsculas

a,... aa,... aaa,...

Numeración alfabética con letras minúsculas

Viñeta

Adds a bullet to the beginning of a line. Select this option, and then click the Select button to choose a bullet style.

Graphics

Mostra unha imaxe para a bala. Seleccione esta opción e prema en Seleccionar para localizar o ficheiro de imaxe que quere usar. A imaxe queda incorporado no documento.

Imaxes ligadas

Mostra unha imaxe para a bala. Seleccione esta opción e prema en Seleccionar para localizar o ficheiro de imaxe que quere usar. A imaxe insírese como unha ligazón ao ficheiro de imaxe.

Ningún

Non aplica ningún estilo de numeración.


A dispoñibilidade dos seguintes campos depende do estilo que seleccionar na numeración caixa .

Antes

Introduza un carácter ou o texto a ser exhibido diante do número da lista.

Despois

Enter a character or the text to display behind the number in the list. If you want to create a numbered list that uses the style "1.)", enter ".)" in this box.

Comezar polo

Introduza un novo número de inicio para o nivel actual.

Opcións de imaxes:

Seleccionar...

Seleccione gráfico, ou localice o ficheiro gráfico que desexa utilizar como unha bala.

Largura

Insire un ancho para a gráfica.

Altura

Insire unha altura para a gráfica.

Manter proporción

Mantén as proporcións de tamaño da gráfica.

Aliñamento

Seleccione a opción de aliñamento para a gráfica.

Precisamos da súa axuda!