Abrir

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Seleccione para aplicar as substitucións mentres escribe [T], ou cando modificar o texto existente [M].

Engadir un espazo irrompíbel antes dun signo de puntuación específico en textos en francés

Inserts a non breaking space before ";", "!", "?", ":" and "%" when the character language is set to French (France, Belgium, Luxembourg, Monaco, or Switzerland) and before ":" only when the character language is set to French (Canada).

Sufixos número de formato ordinal (1 ... 1 a )

Formata os caracteres de texto de números ordinarios, como primeiro, segundo, ou terceiro, como sobrescritos. Por exemplo, o texto en inglés, primeiro será convertido para 1 a .

Icona Nota

Note that this only applies to languages that have the convention of formatting ordinal numbers as superscript.


Transliterate to Old Hungarian if the text direction is from right to left

Words and numbers are transliterated to Old Hungarian script, if the text direction is from right to left using complex text layout.

Idiomas que utilizan deseño de texto complexo

Replace << and >> with angle quotes

Automatically replaces double less-than and greater-than signs with double angle quotes « and » in several languages, and with single angle quotes ‹ and › in Swiss French.

Single Quotes / Double Quotes

Especifique os caracteres de substitución a empregar para comiñas simples ou dobres.

Substituír

Automatically replaces the default system symbol for the given type of quotation marks with the special character that you specify.

Comiña de abertura

Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Comiña de pechamento

Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Predefinido

Resets the quotation marks to the default symbols.

Botóns de diálogo

Restabelecer

Restaura os valores modificados para os valores da páxina anterior.

Cancelar

Pecha o diálogo e descarta todos os cambios.

Aceptar

Garda todos os cambios e pecha o diálogo.

Precisamos da súa axuda!