Abrir

Seleccione as opci贸ns para corrixir erros automaticamente mentres escribe, e ent贸n preme en Aceptar .

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Utilizar t谩boa de substituci贸n

Se insire unha combinaci贸n de letras que corresponde a un acceso directo na t谩boa de substituci贸n , a combinaci贸n de letras substit煤ese co texto de substituci贸n.

Corrixir D脷as MAi煤sculas INiciais

Cando se teclean d煤as letras mai煤sculas no inicio dunha "PAlavra", a segunda 茅 automaticamente substitu铆da por unha min煤scula.

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


P贸r en mai煤sculas a primeira letra de cada frase

Capitalizes the first letter of every sentence

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Icona Nota

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Reco帽ecemento de URL

Crea automaticamente unha hiperligaz贸n cando escribe un URL .

Substitu铆r gui贸ns

Substit煤e un ou dous gui贸ns cun gui贸n (ver a t谩boa a seguir).

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

O texto que escribe:

Resultado que ten:

A - B (A, espazo, menos, espazo, B)

A - B (A, espazo, en-dash, espazo, B)

A - B (A, espazo, menos, menos, espazo, B)

A - B (A, espazo, en-dash, espazo, B)

A - B (A, menos, menos, B)

A-B (A, en-trazo, B)
(ver nota abaixo da t谩boa)

N--N (N, minus, minus, N)

N鈥揘 (N, en-dash, N)

AB (A, negativo, B)

AB (inalterado)

A B (A, espazo, menos, B)

A B (inalterado)

A --B (A, espazo, menos, menos, B)

A B (A, espazo, en-dash, B)


note

If the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


Ignorar espazos duplos

Substit煤e dous ou m谩is espazos consecutivos por un espazo simple.

Correct accidental use of cAPS LOCK key

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Bot贸ns de di谩logo

Restabelecer

Restaura os valores modificados para os valores da p谩xina anterior.

Cancelar

Pecha o di谩logo e descarta todos os cambios.

Aceptar

Garda todos os cambios e pecha o di谩logo.

Precisamos da s煤a axuda!