Autocorrección

. Define as opcións para substituír automaticamente o texto mentres escribe

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect Options.


To apply an AutoCorrect rule, enter the predefined text in the document and press the Spacebar.

Desagrupar

Edita táboa de substitución para resolver ou substituír palabras ou abreviaturas no documento automaticamente.

Abrir

Especifique as abreviaturas ou combinacións de letras que non quere LibreOffice para corrixir automaticamente.

Abrir

Seleccione as opcións para corrixir erros automaticamente mentres escribe, e entón preme en Aceptar .

Abrir

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Botóns de diálogo

Restabelecer

Restaura os valores modificados para os valores da páxina anterior.

Cancelar

Pecha o diálogo e descarta todos os cambios.

Aceptar

Garda todos os cambios e pecha o diálogo.

Precisamos da súa axuda!