Editar dicionario

Edite o conversión chinés termos.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ferramentas - Idioma - Conversión de chinés - botón Editar termos. Debe estar activada a compatibilidade con idiomas asiáticos.


Icona Nota

Use esta caixa de diálogo para editar, engadir ou eliminar entradas no dicionario de tradución. O nome da ruta do dicionario de tradución é user/wordbook/commonterms.ctd. Non se poden eliminar as entradas predefinidas deste ficheiro.


Chinés tradicional para chinés simplificado

Converte chinés tradicional para chinés simplificado.

Chinés simplificado para chinesa

Converte chinés simplificado para chinés tradicional.

Inverter mapeamento

Engade automaticamente a dirección cartografía reverso á lista para cada modificación que entra.

Termo

Introduza o texto que desexa substituír co termo Mapping.

Mapeamento

Introduza o texto que desexa substituír o termo con.

Propiedade

Define a clase do termo seleccionado.

Engadir

Engade o termo ao dicionario de conversión. Se o prazo xa está no dicionario, o novo término recibe precedencia.

Modificar

Garda a entrada modificada para o ficheiro de base de datos.

Eliminar

Elimina a entrada definida polo usuario seleccionado do dicionario.

Precisamos da súa axuda!