Text Attributes

Configura o deseño e as propiedades de ancoraxe de texto dun debuxo ou obxecto de texto seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - .


Este comando só está dispoñible para obxectos que poden conter texto, por exemplo, para deseñar rectángulos, pero non para as liñas.

Texto

Configura o deseño e as propiedades de ancoraxe de texto dun debuxo ou obxecto de texto seleccionado.

Texto

Engade un efecto de animación ao texto no obxecto de debuxo seleccionado.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!