Formato da columna

Formats the selected column(s).

Para acceder a esta orde...

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Format.


Fórmula

Specify the formatting options for the selected cell(s).

Fórmula

Define as opcións de aliñamento para o contido da cela actual, ou as células seleccionadas.

Precisamos da súa axuda!