Formato da táboa

Formats the selected row(s).

Para acceder a esta orde...

Open context menu of a row header in a database table - choose Table Format.


Especifique o formato ea fonte que quere aplicar.

Texto

Especifique os efectos de fonte que quere usar.

Precisamos da súa axuda!