Altura de fila

Cambia a altura da liña actual, ou as liñas seleccionadas.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Format - Rows - Height.

From the context menu:

Open context menu of a row header in an open database table - choose Row Height.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Row - Row Height.

Choose Home - Row - Row Height.

From toolbars:

Icon Row Height

Row Height


Altura

Introduza a altura da liña que desexa utilizar.

Valor predefinido

Axusta a altura da liña para o tamaño en base ao modelo estándar. Contidos existentes poden ser mostradas en vertical cortada. A altura non aumenta automaticamente cando entra contidos máis grandes.

Precisamos da súa axuda!