Altura de fila

Cambia a altura da liña actual, ou as liñas seleccionadas.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Rows - Height.

Open context menu of a row header in an open database table - choose Row Height.


Altura

Introduza a altura da liña que desexa utilizar.

Valor predefinido

Axusta a altura da liña para o tamaño en base ao modelo estándar. Contidos existentes poden ser mostradas en vertical cortada. A altura non aumenta automaticamente cando entra contidos máis grandes.

Precisamos da súa axuda!