Texto

Engade un efecto de animación ao texto no obxecto de debuxo seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - - Text Animation tab.


Efectos de animación de texto

Seleccione o efecto que desexa aplicar e defina as súas propiedades.

Efectos

Seleccione o efecto de animación que desexa aplicar ao texto no obxecto de debuxo seleccionado. Para eliminar un efecto de animación, escolla No Effect .

Á esquerda

texto Rola de dereita a esquerda.

Icona

Frecha cara á esquerda

Á dereita

texto Scrolls de esquerda a dereita.

Icona

Frecha cara á dereita

Cara a arriba

texto Scrolls de abaixo cara arriba.

Icona

Frecha cara a arriba

Cara a abaixo

texto Scrolls de arriba abaixo.

Icona

Frecha cara a abaixo

Propiedades

Iniciar no interior

O texto é visible e dentro do obxecto de debuxo cando o efecto é aplicado.

Texto visíbel ao saír

O texto permanece visible despois de que o efecto é aplicado.

Efectos de animación

Defina as opcións de repetición para o efecto de animación.

Continuo

Reproduce o efecto de animación continuamente. Para especificar o número de veces para reproducir o efecto, desmarque esta caixa de verificación e introduza un número na Continuo caixa.

Caixa continua

Introduza o número de veces que quere que o efecto de animación para repetir.

Incremento

Especifique o valor do incremento do desprazamento do texto.

Píxeles

Medidas incrementar valor en píxeles.

Caixa incremento

Introduza o número de incrementos por que para percorrer o texto.

Atraso

Especifique o intervalo de tempo que debe transcorrer entre unha repetición e outra do efecto.

Automático

LibreOffice automatically determines the amount of time to wait before repeating the effect. To manually assign the delay period, clear this checkbox, and then enter a value in the Automatic box.

Caixa Automático

Introduza o valor de tempo de espera antes de repetir o efecto.

Precisamos da súa axuda!