Entrar no grupo

Abre o grupo seleccionado, para que poida editar os obxectos individuais. Se o grupo seleccionado contén grupo aniñado, pode repetir este comando nos subgrupos. Este comando non permanentemente desagrupar os obxectos.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Enter Group.

From the tabbed interface:

Choose Draw - Enter Group.

From toolbars:

Icon Enter Group

Entrar no grupo


tip

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Precisamos da súa axuda!