Entrar no grupo

Abre o grupo seleccionado, para que poida editar os obxectos individuais. Se o grupo seleccionado contén grupo aniñado, pode repetir este comando nos subgrupos. Este comando non permanentemente desagrupar os obxectos.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Group - Enter Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Enter Group (drawing documents).

Open context menu - choose Enter Group.

Icon Enter Group

Entrar no grupo


Icona Suxestión

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Precisamos da súa axuda!