Desagrupar

. divide o grupo seleccionado en obxectos individuais

Para acceder a esta orde...

Open context menu - choose Ungroup.

Icon Ungroup

Desagrupar


Para descompor os grupos aniñados dentro doutro cómpre repetir esta orde en cada subgrupo.

Precisamos da súa axuda!