Desagrupar

. divide o grupo seleccionado en obxectos individuais

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Ungroup.

From the tabbed interface:

From toolbars:

Icon Ungroup

Desagrupar


Para descompor os grupos aniñados dentro doutro cómpre repetir esta orde en cada subgrupo.

Precisamos da súa axuda!