Agrupar

Grupos dos obxectos seleccionados, de xeito que poden ser movidos como un único obxecto .

Para acceder a esta orde...

Open context menu - choose Group (for text box and shapes).

Icon Group

Agrupar


As propiedades dos obxectos individuais mantéñense mesmo despois de agrupar os obxectos. Os grupos pódense aniñar, isto é, pode haber grupos dentro doutros grupos.

Precisamos da súa axuda!